Parkering

Parkering

Zsar erbjuder gratis parkeringsplatser åt cirka 1000 bilar, av vilka 10 platser är reserverade åt personer med
funktionsnedsättning. Bussparkeringen ligger genast vid ingångarna.